img

HEMOMETAL DOO

Address:
Goce Delchev 49, Kravari, 7000 Bitola Macedonia

Phone/Fax +389 47 268837
Phone: +389 70 237290
E-mail: info@hemometal.com

Prilep

Address: Industriski Pat nn.
(Круг на фабрика Биљана) 7500 Prilep, Macedonia

Phone: 048 416 551
Phone: 070 237 490
E-mail: prilep@hemometal.com

Rosoman

Address:
Partizanska nn. Пат за Кавадарци

Phone: 078 242 261
E-mail: rosoman@hemometal.com

Sv. Nikole

во кругот на фабриката Изолтерма
2220 Sv. Nikole, Macedonia

Phone: 072 211 379
E-mail: svnikole@hemometal.com

Resen

Address:
Boris Kidrich 7310 Resen,
Macedoia

Phone: 078 242 754
E-mail: resen@hemometal.com

Obleshevo

Address:
Kochanski pat nn.
2301 Obleshevo, Macedonia

Phone: 072 211 378
E-mail: oblesevo@hemometal.com

Skopje

Address:
Трубарево, 1000 Skopje,
Macedoia

Phone: 078 237 293
E-mail: skopje@hemometal.com

 • 1.1 zetor

  1.1 zetor

  1.2.selis

  1.2.selis

  1.HATTAT.HATTAT

  1.HATTAT.HATTAT

  2.ferrari.ferrari.

  2.ferrari.ferrari.

  1.5. sip

  1.5. sip

  5.FPM

  5.FPM

  4.fimaks

  4.fimaks

  6.calderoni

  6.calderoni

  10.zanon

  10.zanon

  11.continental

  11.continental

  1.15.metalfach

  1.15.metalfach

  12.paksaz

  12.paksaz

  13.cosmo.cosmo

  13.cosmo.cosmo

  14.irtec

  14.irtec

  15.maschio gasparado

  15.maschio gasparado
 • 3.Stiga

  3.Stiga

  1.3. agromerkur

  1.3. agromerkur

  1.4. ilgi

  1.4. ilgi

  1.6.majevica

  1.6.majevica

  1.7.milkplan

  1.7.milkplan

  1.8.pomak

  1.8.pomak

  1.9.sezel

  1.9.sezel

  1.10.tinaz

  1.10.tinaz

  7.criman

  7.criman

  1.11.turkay

  1.11.turkay

  1.12.alpler

  1.12.alpler

  1.13.agron

  1.13.agron

  1.14.veneroni

  1.14.veneroni

  8.altayoglu

  8.altayoglu

  9. GROUNER

  9. GROUNER

logo

HEMOMETAL Ltd. was founded in 1990, with own warehouse in Kravari, Bitola. Since inception till today the company’s main business is the sale of tractors, agricultural machinery, farm equipment and milking systems.

Our company, with depots in several towns in Macedonia, is a leader in sales of tractors and agricultural machinery and general distributer of ZETOR tractors for Macedonia. Also, Hemometal is representative of global brands and leaders in the manufacture of agricultural machines and equipment for farms.

Hemometal is fully equipped with spare parts for the equipment and service from professional engineers and technicians.

Service

 • Сервисниот центар на Хемометал е овластен за одржување и сервисирање на сите марки трактори, земјоделска механизација и останата опрема од својата понуда.
 • Нашиот обучен тим сервисери е секогаш достапен и теренски врши редовен сервис во и вон гаранција, што овозможува брзо и ефикасно отстранување на секакви дефекти. Сервисните експерти и инженери се здобиени со сертификати за завршена обука во сервисните тренинг центри на сите фабрики со коишто соработуваме.
 • Без разлика дали се работи за тракторите Zetor, Solis, Hattat, Ferrari или за приклучоците од нашата широка палета на производи, користиме оригинални делови достапни во секој момент на лагер. Цените на оригиналните деловите се креирани да бидат пристапни до секој купувач, и се најконкурентни на пазарот.
 • Нашата цел е секогаш на своите купувачи да им овозможиме брза и професионална услуга, комплетно услужлив сервис кога било и каде било.

Да закажете сервис или да го консултирате нашиот стручен тим притиснете контакт.


address Гоце Делчев 49, Кравари
7000 Битола, Македонија
phone Тел/Факс: +389 47 268 837
Моб.: +389 70 237 290
mail info@hemometal.com
web www.hemometal.com